All rights reserved.
Diemdaoweb


Tarte Tatin
1/ Khuôn bánh Tarte, rắc đường khô lên phủ đầy
khuôn, beurre lạt cắt nhỏ đển lên trên đường, từ
100 dến 125g beurre.
2/ Pommes loại chua ( Pomme Boskop hay
Pomme Granny, đoô 6 trái. Gọt vỏ, lấy phần giữa
ra, cắt từng lát mỏng sắp đều chung quanh khuôn
và làm nhiêu lớp. Để không lện bếp , để lửa vừa.
thỉnh thoảng lấy đũa cây ấn nhẹ  cho Pommes
thấm đường và beurre. Chờ cho đường đổi màu
thành caramel. tắt lửa, cho hơi nguội.
3/ Trong khi đó đốt lò trước cho lò nóng (độ 10
phút)
4/ Pâte sablée : 100g đường, 100g beurre lạt, 150
g bột mì. tất cả cho vào tô lớn và dùng tay bóp
cho đếu cho đến khi nào bột trở thành như sable..
5/ Cho pâte sablée lên trên, lấy đũa cây ấn đều.  
Cho khuôn vào lò (thermostat 7 hay 250)
6/ Chò đến khi pâte vàng, thời gian tùy theo four(
Khoảng độ 60 phút)
7/ Bánh lấy ra, khoảng độ 15 phút sau cho bột hơi
cứng, Dùng một dĩa khác để lên trên trút bánh ra,
Phấn pomme trở lên trên và có màu caramel là
bánh thành công.