All rights reserved.
Diemdaoweb

GỎI TÔM ( kiểu Thái
Lan)


1/Tôm luộc lột vỏ
Hành tím xắt mỏng
Hành lá bào, nếu không có hể thay bằng poireaux
bào mỏng.
2/ Trôn tất cả với sauce Thái lan

Món này gọi là món « ăn chơi » trước khi vào bữa
cơm hay ta cũng có thể ăn với cơm.