All rights reserved.
Diemdaoweb

Vài giọt dầu mè
3 mẫu nấm hương (ngâm mềm)
2 nấm Paris hay nấm rơm
1 muỗng bột năng, quậy chút nước.
Nước dùng nấu sôi, cho them vài kkhoanh carottes cắt
bông, vài khoanh mướp cắt bông, vài miếng măng vàng
cho có đủ màu cho đẹp, quậy bột năng cho sauce sền sệt,
nếm lại cho vừa ăn.
Cánh gà nhồi hấp nóng để trên dĩa hình ovale, đổ sau lên
trên cánh gà.