All rights reserved.
Diemdaoweb


Bài làm cuối năm

Vào năm chót của bằng Cử nhân, mỗi sinh viên, ngoài kỳ
thi cuối năm, phải chọn một đề tài cho bài làm cuối năm và
đề tài đó phải được Thầy chấp nhận. Đề tài của tôi chọn là :
« Giới thiệu về Báo Ngày Mới ».

Để tìm kiếm tài liệu, tôi phải vào Thư viện Quốc gia (còn
gọi là Thư viện Mittérand). Dĩ nhiên, muốn tìm kiếm tài liệu
ở một thư viện nào đó thì trước tiên mình phải có thẻ. Đầu
niên học với thẻ sinh viên, tôi đã bắt đầu làm thẻ và với thẻ
sinh viên, mình được trả phân nửa giá tiền. Với thẻ nầy,
mình được vào đọc sách, nhưng tôi không mượn được sách
như những thư viện khác vì vậy mà tôi ít đến đây.

Khi cần vào đây để tìm đọc những số báo Ngày Mới từ lúc
mới xuất bản cho đến nay. Tôi có thói quen hay vào thư
viện bằng cửa Est thay vì vào cửa Ouest cho gần nơi tìm tài
liệu.
Thư viện có hai cửa vào : cửa Ouest và cửa Est.
    Nếu từ cửa Ouest thì các phòng được xếp theo chữ cái.
    Phía trái của cửa Ouest bắt đầu bằng chữ theo thứ tự :
K, L, M, N, O.
    Phía mặt, ta thấy hàng chữ : W, V, U, T, S, R.
    Chính giửa hai dãy ta thấy phòng mang chữ P, nằm giữa
cửa Est và X : phòng Thư mục. Phòng Y là phòng dành cho
những tài liệu hiếm có. Phòng nầy nằm song song với
phòng mang chữ T, nhưng có lẽ nằm duới tầng hầm ?

    K-L-M là phòng đọc sách về các môn về Triết lý, Lịch sử,
Khoa học nhân văn. Riêng phòng K, nơi đây mình đọc được
những sách về Triết học, Tôn giáo. Phòng L, chuyên về sách
Lịch sử. Phòng M, chuyên về sách Nhân chủng học, Xã hội
học, Địa lý.

  N-O là phòng đọc sách về Luật, Kinh tế, Chính trị.
  
  P : phòng về các Kỹ thuật thông tin kết hợp với hình ảnh,
phim ảnh, các ghi chép âm thanh bằng phương pháp nghe
nhìn.

 R-S : phòng đọc sách về Khoa học và Kỹ thuật

T-U-V-W : phòng đọc sách về Văn chương và Nghệ thuật.
Nơi đây lại được chia ra nhiều phòng : T, chuyên về tài liệu
liên quan về sách, báo chí và là nơi để đọc sách. U là nơi có
tài liệu về văn chương nước ngoài. V: gồm tài liệu liên quan
đến văn chương pháp. W gồm những sách, tài liệu về Văn
chương Đông phương trong đó có tiếng Việt.

Theo thói quen, tôi vào khu mang chữ W. nơi đây có người
gác và mỗi khi vào thì mình đưa thẻ ngang qua máy, tựa
như trước khi bước vào métro vậy, để cho máy đọc số thẻ.
Vì tìm không thấy báo trên kệ, tôi cũng không hiểu rõ lý do
tại sao ? Bước đến bàn làm việc để hỏi thăm người Thủ thư,
làm sao tìm được báo Ngày mới để tham khảo, được biết là
những tài liệu nầy phải làm thẻ đặc biệt gọi là « thẻ dành
cho những người nghiên cứu ». Do sự hướng dẫn, tôi làm
thẻ nầy ở một văn phòng đặc biệt để có thẻ, và muốn có
thẻ nầy, người độc giả phải chứng minh lý do tìm tài liệu.
Với thẻ này mình chỉ được quyền tham khảo tài liệu ba lần
mà thôi.Những thủ tục cần thiết khi muốn tìm tài liệu :
1.        Giữ chỗ và tài liệu, có ba cách :
bằng điện thoại vào ngày thứ hai từ 13 giờ đến 19 giờ  và
từ thứ ba đến thứ bảy từ 9 giờ đến 19 giờ, theo các số điện
thoại :
01 53 79 01
01 53 79 57 02
01 53 79 57 03
01 53 79 57 04
Không được giữ chỗ bằng điện thoại cùng ngày (phải giữ
chỗ trước)
Tài liệu muốn giữ, đọc giả phải cho biết số ký hiệu của tài
liệu.
Chỉ được tham khảo giới hạn ba tài liệu.

2.        Giữ chỗ bằng internet theo địa chỉ như sau :
http://reservation.bnp.fr
Giữ chỗ bằng cách này thì làm được cùng ngày trừ những
giờ từ 0 giờ đến 10 giờ.

3.        Giữ chỗ ngay tại thư viện :
Ngay trong hành lang của thư viện, có những cột (borne),
mình có thể dặn chỗ nơi đây, nhưng chỗ không bảo đảm có
được hay không vì tùy ngày, nếu có chỗ trống thì mình mới
vào, còn không thì phải tìm một ngày khác.

Hôm đó, vì đây là lần đầu tiên nên tôi nhờ người nhân viên
của Thư viện huớng dẫn :
-        Trước tiên, đưa thẻ ngang qua máy, thì mình thấy
hiện ra trên màn ảnh tên và số của người có thẻ.
-        Clic vào chỗ réservation
-        Chọn ngày, giờ.
-        Chọn số chỗ ngồi, thí dụ R26.
-        Chọn phòng được xếp theo chữ cái, các phòng ở đây
cũng được xếp y như thư viện ở trên vì thư viện dành cho
những người nghiên cứu nằm ở hai tầng dưới hầm.

Sau khi những thủ tục đó xong rồi, mình phải chờ giờ đã
chọn và Thư viện này nằm ở tầng gọi là « Rez de jardin ».
Nơi đây là hai lần dưới hầm mà khi đi theo dãy hành lang
dài, hai bên chỉ là kiến ; tôi thấy cây xanh như đi trong một
khu vườn ?

Đến giờ đã chọn, tôi đến quày « accueil », nằm phía cửa
OUEST. Nơi đây mọi người phải để đồ đạc của mình gửi lại,
giống như khi đi vào siêu thị vậy. và phải giữ thẻ để khi trở
ra, lấy lại đồ đã gửi.. Mỗi người chỉ được giữ lại túi xách nhỏ
đựng giấy tờ mà thôi. Riêng giấy bút để ghi chép thì người
nhân viên sẽ cho độc giả mượn một cartable loại trong suốt.

Sau đó, mình lại phải đưa thẻ qua máy như trong métro.
Bước vào hai lớp cửa dầy và rất nặng ; có thể là loại « cửa
chống cháy » ?  Theo cầu thang chạy thật dài để xuống hai
tầng hầm. Trên đầu thấy trần nhà thật cao nhìn mỏi cổ và
bỗng nhiên mình chợt thấy thật nhỏ bé trước một công
trình xây cất và đồng thời vì độ xuống sâu và chung quanh
có vẻ kiên cố và hôm ấy chỉ có một mình tôi. Sự rộng lớn
và chiều sâu cùng lối kiến trúc tương tự trong những ngục
tù, tạo cho tôi có cảm giác « rùng rợn », có thể do óc quá
nhiều tưởng tượng hay cách kiến trúc quá vĩ đại ?

Sau hai cầu thang sâu thăm thẳm, tôi thấy ra được một «
bureau d’accueil » nằm phía trái của cầu thang, có người
nhân viên làm việc nên cảm thấy đỡ sợ vì lạc lỏng một
mình ! Phía mặt là thư viện, có người gác.
Đến đây lại phải một lần nữa đưa thẻ qua máy kiểm soát.
Đẩy thêm một tầng cửa nữa và đi qua một hành lang để
bước vào hành lang khác dài hơn, lối kiến trúc có lẽ cũng
giống phía trên, cũng mang những chữ cái. Theo phiếu dặn
chỗ, tôi đi đến phòng có mang chữ R và vào « accueil » để
nói số tài liệu mình muốn tìm ; người nhân viên bảo mình
về chỗ ngồi R26, và đợi đến bao giờ đèn ngay chỗ mình
ngồi chớp lên để báo tài liệu đã tìm ra, thời gian chờ
khoảng độ hai mươi phút.

Hôm đó, một lúc sau, tôi chợt khám phá ra là áo khoác của
tôi lạc mất ; trở lại dãy hành lang dài hun hút mà mình đã
đi qua. Dọc theo hai bên hành lang, tôi thấy có chỗ ngồi
nghĩ ngơi, có máy mua nước uống hay cà phê, hoặc máy
bán bánh ăn đỡ dạ. Tìm không thấy áo đánh rớt, tôi phải
trở ra chỗ accueil để hỏi thử xem có ai tình cờ nhặt được áo
của tôi không ? Cuối cùng tôi xin được ra ngoài trở lại hai
cầu thang dài thăm thẳm nhưng vì tài liệu chưa trả nên
máy không mở cho tôi ra ngoài. Sau cùng người nhân viên
bảo vệ, thông cảm nên mở cửa cho tôi đi ra và tôi phải để
thẻ của mình lại. Bước ra ngoài chỗ accueil phía trên để hỏi
nhưng không được vì tôi không có thẻ. Lại trở xuống, gặp
cô nhân viên nhanh nhẹn, cô bảo sẽ thông báo cho accueil
tầng trên, có chỗ giữ những đồ đạc thất lạc và tôi phải ra
trước 5 giờ chiều, trước giờ văn phòng trên kia đóng cửa.

Nhờ lạc mất áo nên tôi mới nhận ra được sự kiểm soát chặt
chẽ, đồng thời sự bảo quản tài liệu rất nghiêm nhặt. Sau
khi đọc những số báo từ lúc mới phát hành cho đến hiện
nay, qua những lá thư chủ nhiệm ; tôi hiểu được phần nào
lập trường và mục đích của báo Ngày Mới và cảm thấy sự
kiên trì, lòng nhiệt thành của ban chủ nhiệm cùng các cộng
tác viên, sự ủng hộ nhiệt tình của đọc giả để cho báo được
« sống » trong suốt 15 năm qua ». Trước giờ ra về, tôi đi
đến gặp người trách nhiệm để xin được « sao chép » một số
trang để làm tài liệu thuyết minh cho bài làm của mình.
Nhưng vì kỹ thuật đóng sách của báo không giống như sách
nên vì vấn đề bảo quản nên tôi không được làm bản sao
chép ! Trước khi ra về, mình phải mang tài liệu đến chỗ nơi
mình nhận để hoàn trả laị ; vì nếu không cửa sẽ không chịu
mở để cho mình ra khỏi hai tầng hầm sâu hai tầng dưới
lòng đất !

Trước khi leo lên hai lần thang để lên trên, tôi ghé qua
buerau d’accueil ở dưới hầm để hỏi thăm xem áo khoác của
tôi có ai tìm lại đươc không ? Cũng may hôm đó tôi gặp
được người nhân viên dễ thương và tận tình giúp đỡ, cũng
là điều hiếm có ở những công sở, cô ấy điện thoại liên lạc
các nơi cần thiết và cuối cùng báo cho tôi tin mừng là áo
của tôi có người mang lại chỗ đồ « tìm được ». Lên đến nơi,
tôi tả áo của mình màu gì, ra sao, rồi người nhân viên đưa
lại cho tôi áo khoác màu xanh sau khi ký tên nhận.

Dù không được bản sao chép nhưng sau một ngày tìm kiếm
tài liệu và nhờ vào bài làm cuối năm, dù chưa biết là mình
có được điểm tốt hay không nhưng cũng nhờ cơ hội này, tôi
tìm hiểu và khám phá ra được những điều hay lạ và những
lời lược thuật trên đây chỉ với ý muốn chia xẻ vài kinh
nghiệm nhỏ bé này với các bạn đọc giả. Tuy nhiên, sự nhận
xét cũng như sự tìm hiểu của tôi cũng còn hạn hẹp, và các
bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có site của thư
viện.

Diễm Đào
(Paris)